Dodavanje i rad sa slikama u Sitebuilderu

Uputsvo

1. Ukoliko nemate photo widget spreman, kliknite na Add content Odaberite Image widget i dovucite ga na stranicu gde želite. Imajte u vidu da ga možete dovući samo na već predefinisana polja.

sitebuilder_guide_image_upload_01

2. Kliknite na widget za slike. Pojaviće se linija sa menijem iznad dela za sliku. Kliknite na Landscape ikonu da odaberete sliku.

sitebuilder_guide_image_upload_02

3. Otvoriće se novi prozor sa raspoloživim slikama. Možete uploadovati novu sliku klikom na plavo dugme Add images

sitebuilder_guide_image_upload_03

4. Sada možete dovući sliku koju želite da uploadujete ili da odaberete njenu lokaciju.

sitebuilder_guide_image_upload_04

5. Kada budete uploadovali sliku pojaviće se u listi. Kliknite dva put na sliku i ona će se pojaviti u widgetu.

sitebuilder_guide_image_upload_05

6. Da biste otvorili podešavanja za sliku kliknite na nju.

sitebuilder_guide_image_upload_06

Opis opcija

  • Scale. Ovde podešavate površinu slike. Medjutim ovo podešavanje ne menja veličinu slike. Da biste promenili veličinu potrebno je da editujete sliku u nekom programu za obradu fotografija pre nego što je upladujete u Sitebuilder.
  • Image Alignment, Ovde podešavate poziciju slike.
  • Link to. Ovde postoji više opcija. None nema linka. Internal link ka stranici u Sitebuilderu. External link na neki URL. Mail, link ka nekoj mail adresi.
  • Alt attribute, Ovde unesite kratak opis sajta. Ovaj tekst će biti prikazan ukoliko se slika ne vidi iz nekog razloga.
  • Title tag. Naslov. Utiče na pozicioniranje kod pretraživača. Postoje dve opcije. Možete postaviti tag samo za odredjenu sliku ili za ostale slike na sajtu.
  • Description. Slično kao i za naslov. Unesite jedinstven ili uobičajen opis.

7. U primeru ćemo kreirati interni link

sitebuilder_guide_image_upload_07

8. Lista raspoloživih strana. Odaberite jednu i kliknite Save

sitebuilder_guide_image_upload_08

9. Ne zaboravite da kliknete na Save dugme na vrhu

sitebuilder_guide_image_upload_09

10. Da biste proverili izgled stranice kliknite na Publish ili Preview

Was this article helpful?

Related Articles