Baze podataka

Premeštanje MySql baze podataka

Da biste premestili MySql bazu podataka potrebno je prvo da je izvezete kao fajl iz postojeće baze. Ukoliko prebacujete bazu... [...]

Read More... from Premeštanje MySql baze podataka

Vraćanje MySql baze podataka

Prvo se prijavite na PhpMyAdmin. Kako bi povratili stari bekap, kliknite na “import“. Zatim kliknite na “Browse“ i odaberite bekup... [...]

Read More... from Vraćanje MySql baze podataka

Privilegije u MySql bazi podataka

Ukoliko imate MySql bazu u Loopia nalogu, možete dodeliti različite privilegije korisnicima koji joj pristupaju. Ovo možete uraditi iz Loopia... [...]

Read More... from Privilegije u MySql bazi podataka

Povezivaje ASP.NET-a sa bazom podataka

Koristite sledeći kod za povezivanje na Access bazu podatakabez DSN/ODBC. Promenite ime baze (db.mdb) u ime koje ima Vaša baza.... [...]

Read More... from Povezivaje ASP.NET-a sa bazom podataka

MSSSQL

Ovo je uputstvo kako da se povežete sa MSSQL bazu koju ste kreirali kod nas. Preporučujemo da koristite Microsoft Management... [...]

Read More... from MSSSQL

Ažuriranje konekcije baze podataka

Ovde možete pročitati uputstvo kako da ažurirate linije konekcije baze podataka za instalacije iz One Click Installera, ukoliko ste promenili... [...]

Read More... from Ažuriranje konekcije baze podataka

Prijavljivanje u phpMyAdmin

phpMyAdmin je alat koji se koristi za upravljanje MySql bazama podataka. Kada se povežete na Loopia control panel možete pronaći... [...]

Read More... from Prijavljivanje u phpMyAdmin

Kreiranje MySql baze

Privatni paket uključuje 25 a Biznis paket MySql 50 baza. Ukoliko Vam je potrebno više možete ih naručiti kao dodatnu... [...]

Read More... from Kreiranje MySql baze

MySQL server has gone away

Greška “MySQL server has gone away“ može javiti zbog različith razloga, ali najčešći je kada veza sa MySql serverom prestane... [...]

Read More... from MySQL server has gone away

Izvoz MySql baze podataka

U loopia control panelu možete pristupiti bekapu baze koje kreiramo dnevno ili možete ručno sačuvati bekap. Prvo je potrebno da... [...]

Read More... from Izvoz MySql baze podataka

Kreiranje MySql korisnika

Kada se prijavite u Loopia control panel, u donjem delu panela možete pronaći spiak baza podataka. Kliknite na bazu koju... [...]

Read More... from Kreiranje MySql korisnika

Učitavnje DATA INI fajla u PhpMyAdmin-u

Iz sigurnosnih razloga onemogućili smo ovu opciju u PhpMyAdmin-u.Ipak postoje druge mogićnosti za uvoz podataka u MySql kroz PhpMyAdmin koje... [...]

Read More... from Učitavnje DATA INI fajla u PhpMyAdmin-u

Koja je verzija MySql-a instalirana?

Instalirana je verzija 5.6. Zbog povećanja sigurnosti MySql baze podataka odvojenime su od web servera. [...]

Read More... from Koja je verzija MySql-a instalirana?

Maksimalan broj korisničkih konekcija

Ukoliko se javi problem da ste dostigli limit max_user_connections, verovatno se konekcije sa bazama ne zatvaraju na odgovarajuć način. Zbog... [...]

Read More... from Maksimalan broj korisničkih konekcija

Povezivanje PHP-a i MySQl-a

Ukoliko želite da povežete PHP i MySQL koristite sledeći kod. Zamenite korisničke podatke sa podacima koje ste dobili od nas.... [...]

Read More... from Povezivanje PHP-a i MySQl-a