Kreiranje MySql korisnika

Kada se prijavite u Loopia control panel, u donjem delu panela možete pronaći spiak baza podataka. Kliknite na bazu koju želite da administrirate.

mind oman-databas

Zatim kliknite na “Korisnici baze podataka“. Ovde možete kreirati novog korisnika.

mind oman-nyanvandare

Kada kreirate korisnika, mežete mu kreirati dodatne privilegije kada kliknete na ime tog korisnika. Ukoliko niste sigurni koje privelgije da mu dodate, selektujte ih sve.

Mind-oman advanced-allt

 

Was this article helpful?

Related Articles