LoopiaDNS

CURL

Program cURL je namenjen za UNIX operativni sistem i koristi se za dinamički update IP-adresa. Program se može pokrenuti na... [...]

Read More... from CURL

DDclient (Linux & UNIX)

DDclient je Perl klijent koji se koristi za dinamičko ažuriranje IP adrese sa Linux ili UNIX računara. Ukoliko nema spremnog... [...]

Read More... from DDclient (Linux & UNIX)

DNSer

DNSer je besplatni klijent za MS Windows. Ovo je jednostavan DynDNS klijent koji radi kao NT servis. Podešavanje konfiguracionog fajla... [...]

Read More... from DNSer

LoopiaDNS sa dinamičkom IP adresom

Sa LoopiaDNSom, kada imate dinamičku IP adresu, lako možete da svoj server povežete sa svojim domenom. LoopiaDNS podržava DynDNS protokol... [...]

Read More... from LoopiaDNS sa dinamičkom IP adresom

DynDNS podrška

Ovde je dat opis koju podršku pruža Loopia za DynDNS. Loopia podržava sledeće u GET: Loopia podržava samo system =... [...]

Read More... from DynDNS podrška

DynDNS Updater 3.1

Instalacioni fajl za DynDNS Updater je dostupan za download ovde. Nakon istalacije DynDNS Updatera, pokrenite wizarda (Wizard). U njemu podesite... [...]

Read More... from DynDNS Updater 3.1

Kreiranje SRV zapisa

Možete dodati SRV zapis za vaš domen tako što se prvo ulogujete u Loopia Kontrol panel, gde kliknete na željeni... [...]

Read More... from Kreiranje SRV zapisa