DynDNS podrška

Ovde je dat opis koju podršku pruža Loopia za DynDNS. Loopia podržava sledeće u GET:

Loopia podržava samo system = custom.

Optional
Yes
Default
custom

hostname

Unesite nazive domena koje želite da ažurirate, razdvojene zarezima.

Optional
no

MyIP

Koje IP adrese Loopia treba da ažurira.

Optional
no

wildcard

Uključuje ili isključuje wildcard.

Moguće vrednosti </ b>
ON | OFF | NOCHG (NOCHG ne vrši izmene)
Default
OFF

mx

Specificira e-mail server za mail forward domena. Vredrosti koje unesete mora da ukazuju na IP broj, u suprotnom sve MX poruke će biti obrisane.

Optional
Yes

backmx

Specificira da li je mail server podešen kao sekundarni mail server.

Possible values
YES | NO
Optional
Yes
Default
NO

U nastavku je primer dozvoljenog GET kod Loopie:

GET /XDynDNSServer/XDynDNS.php?
system=custom&
hostname=myhost.com&
myip=11.22.33.44&
backmx=YES
HTTP/1.0
Host: dyndns.loopia.rs
Authorization: Basic username:password
User-Agent: myclient/1.0 me@null.net

Napomena: Sve iz GET HTTP/1.0 treba da bue u jednoj liniji. Da bi mogli da se ulogujete potrebno je da username i password budu sa base64 enkodingom. Base64 transcoder možete naći na adresi webnet77.com/cgi-bin/helpers/base-64.pl

Kako mogu da vidim moju IP adresu?

Korišćenjem sledeće adrese možete videti vašu IP adresu.

https://dyndns.loopia.rs/checkip

Koja je adresa vašeg DynDNS servera?

Adresa koju unosite u DynDNS klijent je:

https://dyndns.loopia.rs/
Was this article helpful?

Related Articles