VPS

Upravljanje korisnicima u Sudo-u

Program Sudo se koristi za obezbedjivanje SSH klijenta.U nastavku ćemo objasniti kako da podesite  korisnike za SSH klijent. Kreiranje novog... [...]

Read More... from Upravljanje korisnicima u Sudo-u

Obezbedjivanje SSH klijenta preko Sudo-a

SSH se koristi za povezivanje sa serverom i izdavajne komandi na njemu, a to je veoma bitno za zaštitu od... [...]

Read More... from Obezbedjivanje SSH klijenta preko Sudo-a

Instaliranje/ažuriranje softvera na LoopiaVPS-u

Da biste instalirali softver na LoopiaVPS-u potrebnoje da unesete komande koje se nalaze u ovom uputstvu. Iz bezbednosnih razloga veoma... [...]

Read More... from Instaliranje/ažuriranje softvera na LoopiaVPS-u

Promena lozinke na LoopiaVPS-u

Kada budete povezani na LoopiaVPS možete promeniti lozinku u neku lakšu za pamćenje od generičke lozinke kreirane pri instalaciji. Možete... [...]

Read More... from Promena lozinke na LoopiaVPS-u

Radi li Node.js kod Loopie?

Koristeći Node.js možete pisati web aplikacije koje koriste JavaScript programski jezik na strani servera. U okviru našeg web hostinga, ne... [...]

Read More... from Radi li Node.js kod Loopie?

Odabir distro-a za LoopiaVPS

LoopiaVPS trenutno podržava samo Linux operativni sistem koji ima na stotine svojih verzija. Ove verzije se nazivaju distribucije ili distro.... [...]

Read More... from Odabir distro-a za LoopiaVPS

Prijavljivanje u LoopiaVPS

Ovo je primer za Ubuntu distro.Kako je Ubuntu zasnovan na Debian-u, možete koristiti isti postupak ako koristite Debian distro. Ako... [...]

Read More... from Prijavljivanje u LoopiaVPS

Povezivanje na LoopiaVPS

Kada ste odabrali i instalirali distro, možete se povezati na VPS, po mogućstvu koristeći SSH, Secure Shell. Kako ćete ovo... [...]

Read More... from Povezivanje na LoopiaVPS