VPS

Povezivanje na LoopiaVPS

Kada ste odabrali i instalirali distro, možete se povezati na VPS, po mogućstvu koristeći SSH, Secure Shell. Kako ćete ovo...
  • 3581

Radi li Node.js kod Loopie?

Koristeći Node.js možete pisati web aplikacije koje koriste JavaScript programski jezik na strani servera. U okviru našeg web hostinga, ne...
  • 3412

Prijavljivanje u LoopiaVPS

Ovo je primer za Ubuntu distro.Kako je Ubuntu zasnovan na Debian-u, možete koristiti isti postupak ako koristite Debian distro. Ako...
  • 3402

Promena lozinke na LoopiaVPS-u

Kada budete povezani na LoopiaVPS možete promeniti lozinku u neku lakšu za pamćenje od generičke lozinke kreirane pri instalaciji. Možete...
  • 3376

Odabir distro-a za LoopiaVPS

LoopiaVPS trenutno podržava samo Linux operativni sistem koji ima na stotine svojih verzija. Ove verzije se nazivaju distribucije ili distro....
  • 3136

Upravljanje korisnicima u Sudo-u

Program Sudo se koristi za obezbedjivanje SSH klijenta.U nastavku ćemo objasniti kako da podesite  korisnike za SSH klijent. Kreiranje novog...
  • 1919