Prijavljivanje u LoopiaVPS

Ovo je primer za Ubuntu distro.Kako je Ubuntu zasnovan na Debian-u, možete koristiti isti postupak ako koristite Debian distro. Ako koristite drugi distro uputsva mogu biti drugačija.

Kada se povežete na VPS potrebno je da unesete lozinku i korisničko ime ukoliko to već niste učinili.

Kada budete unosili lozinku nećete videti tekst koji unosite u polje, ovo je normalno. Kada ukucate lozinku pritisnite enter i ukoliko je lozinka tačna pristupićete VPS-u.

Was this article helpful?

Related Articles