Povezivanje na LoopiaVPS

Kada ste odabrali i instalirali distro, možete se povezati na VPS, po mogućstvu koristeći SSH, Secure Shell. Kako ćete ovo uraditi zavisi od tipa računara koji koristite.

Ovo je primer za Ubuntu distro.Kako je Ubuntu zasnovan na Debian-u, možete koristiti isti postupak ako koristite Debian distro. Ako koristite drugi distro uputsva mogu biti drugačija.

Povezivanje na VPS preko Windows računara.

Ukoliko koristite Windows PC prvo morate instalirati SSH klijent. Preporučujemo besplatan PuTTY.

Kada pokrenete PuTTY unesite IP adresu VPS-a (IP adresa u Customer Zoni kliknite na instaliran VPS) u polju “Host name(IP adresa)“.Ukoliko je IP već definisana u zonskom zapisu, možete upisati ime domena umesto IP adrese. Pre nego što se povežete, možete uneti ime u “Snimljenim sesijama“ i snimiti, tako kasnije nećete morati da kucate IP ili host name prilikom sledećih povezivanja. Zatim kliknite “Open“ da se povežete.

putty-263x300

Povezivanje na VPS preko Mac računara.

Ukoliko imate Mac računar, nije potrebno da instalirate dodatni softver, već možete koristiti preinstaliranu Terminal aplikaciju. Možete se povezati izdavanjem komande:

ssh user @ hostname

“User“ zamenite sa korisničkim imenom za VPS, a host name IP adresom VPS-a ili imenom hosta.
Kada se povežete trebalo bi da izgleda ovako:

LoopiaVPS-mac-mini-300x150

Preporuka je da Screen Consoli, u kojoj možete pristupiti iz Loopia Customer zone, koristite samo u hitnim slučajevima. Ukoliko se zaključate iz SSH npr. Screen Consola je prilično ograničena u poredjenju sa PuTTY i SSH klijentom na OS X.

Was this article helpful?

Related Articles