Odabir distro-a za LoopiaVPS

LoopiaVPS trenutno podržava samo Linux operativni sistem koji ima na stotine svojih verzija. Ove verzije se nazivaju distribucije ili distro. Da biste startovali LoopiaVPS prvi korak je odabir distra.

Koji distro izabrati za LoopiaVPS?

Svi Linux distro imaju uglavnom iste osnovne komande, tako da ako znate da koristite jedan neće Vam biti teško da naučite i druge.

Sve distribucije obradjuju različite organizacije i imaju svoje prednosti i mane. Dostribucije koje možete instalirati na LoopiaVPS su Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora i OpenSUSE. Izbor distribucije birate tokom instalacije VPS-a u Loopia Customer Zoni.

debian

Debian je jedna od najstarijih i najkorišćenijih distribucija. Debian koristi paket manager i prednost mu je stabilnost i sigurnost.

ubuntu

Ubuntu je zasnovan na Debianu i postao je veoma popularan u proteklim godinama zbog lakoće koršćenja i jednostavnim interfejsom za desktop računare. Grafički interfejs se ne instalira automatski na VPS.

centos.logo_

CentOS se zasniva na Red Hat Enterprise Linux (RHEL) i uobičajen je kod većih kompanija.CentOS koristi yum paket manager koji koji se fokusira na rešenja za preduzeća.

Logo_fedoralogoFedora je razvijena i u vlasništvu Red Hat organizacije, i samim tim dosta podseća na CentOS. Fedora je medjutim razvijena prvenstveno za desktop računare i nije popularan na serverima.

openSUSEOpenSUSE je takodje jedna od starijih distribucija koju radi i razvija Novell. OpenSUSE nije uobičajen operativni sistem na serverima, ali mu raste popularnost na desktop računarima.

Was this article helpful?

Related Articles