Obezbedjivanje SSH klijenta preko Sudo-a

SSH se koristi za povezivanje sa serverom i izdavajne komandi na njemu, a to je veoma bitno za zaštitu od napada na server.

Preko 98% napada kroz SSH se vrši preko root-a korisničkog imena, zbog toga smo kreirali kratko uputsvo kako da kreirate nalog sa administrativnim privilegijama a da se ne prijavite kroz root preko SSH.

U primeru ćemo koristiti Ubuntu, šro znači da pojedine insrtukcije neće važiti u drugoj distribuciji.

Instalacija Sudo-a

Proverite da li ste instalirali Sudo program unosom komande:

apt-get install sudo

Ukolio je program instaliran, ažurirajte ga u najnoviju verziju.

Proverite da li sudo radi ispravno

Da biste testirali da li sudo ispravno radi možete uneti sledeće komande jednu po jednu:

apt-get update
sudo apt-get update
Was this article helpful?

Related Articles