Upravljanje korisnicima u Sudo-u

Program Sudo se koristi za obezbedjivanje SSH klijenta.U nastavku ćemo objasniti kako da podesite  korisnike za SSH klijent.

Kreiranje novog korisnika

U narednom primeru ćemo kreirati korisnika loopia support, ali uvek možete kreirati korisnika sa drugim imenom. Unesite sledeću komandu:

adduser loopia support

Preporuka je da kreirate korisničko ime koje nema veze sa firmom, takodje izbegavajte uobičajena imena kao admin npr. Kada pokrenete komandu odaberite lozinku i još par opcija. Ovde je lozinka najbitnija ostala polja možete ostaviti prazna. Vodite računa na velika i mala slova, “Loopia support“ nije isto kao “loopia support“.

Dodavanje privremenih administratorskih prava korisnika

Korisnik koga ste upravo kreirali nema privilegije za izdavanje komandi u bilo kom trenutku. Davanje korisniku ovakve privilegije je veliki sigurnosni rizik. Zbog toga koristimo Sudo, on se koristi za davanje privremenih privilegija korisniku.

Da biste pokrenuli komandu sa administratorskim privilegijama samo otkucajte sudo ispred komande koju želite da izvršite, na primer sudo apt-get update.

Privilegije korisniku dodajemo sledećom komandom:

adduser Loopia support sudo

Ova komanda postavlja korisnika loopia support u grupu sudo.Svi korisnici ove grupe imaju pristup komandama.

Alternativni metod davanja sudo privilegija korisniku je komandom visudo. Ako pokrenete visudo kroz tekstualnu datoteku koja sadrži liniju:

root ALL = (ALL: ALL) ALL

Kopirajte celu liniju ispod, ali zamenite root sa korisničkim imenom:

root    ALL=(ALL:ALL) ALL
loopia-support    ALL=(ALL:ALL) AL

Kada snimite taj fajl, korisnik će moći da koristi sudo.

Was this article helpful?

Related Articles