Redis keširanje za Laravel

U Loopia kontrol panelu aktivirati Boost konfiguraciju i u podešavanjima Boost paketa aktivirati opciju „Keš za objekte (Redis)“. Tom prilikom se dobija adresa unix socket-a koja ce biti potrebna za konfiguraciju Redis drajvera.(Za korisnike Lumena potrebno je prvo ispratiti stranicu:
https://lumen.laravel.com/docs/8.x/cache) (proveriti dokumentaciju za verziju koja se koristi)

Instalirati paket predis pomocu:
composer require predis/predis

U fajlu config/database.php podesiti parametre za redis:

    ‘redis’ => [

        ‘client’ => env(‘REDIS_CLIENT’, ‘predis’),

        ‘default’ => [
            ‘scheme’ => env(‘REDIS_SCHEME’),
            ‘path’ => env(‘REDIS_SOCKET’),
            ‘database’ => env(‘REDIS_DB’, 0),
        ],

        ‘cache’ => [
            ‘scheme’ => env(‘REDIS_SCHEME’),
            ‘path’ => env(‘REDIS_SOCKET’),
            ‘database’ => env(‘REDIS_CACHE_DB’, 1),
        ],

    ],

(Ukoliko se koristi Lumen, gde config/database.php ne postoji, potrebno je kreirati taj fajl i popuniti ga i default podacima za koriscenje baze podataka (a ne samo za Redis)).

Na kraju je potrebno postaviti parametre u .env fajlu:
CACHE_DRIVER=redis
REDIS_SCHEME=unix
REDIS_SOCKET=unix_socket_adresa_dobijena_u_kontrol_panelu

Was this article helpful?

Related Articles