Apache 2.4

Ovo uputstvo opisuje najčešće promene koje je potrebno uraditi kako bi sajt bio kompatibilan sa web serverom Apache 2.4.

Ukoliko Vaš sajt prikazuje belu stranu sa porukom “Internal server error” nakon prebacivanja na Apache 2.4, pogledajte ovo uputstvo.

Apache 2.4 ima brojne prednosti u odnosu na prethodnu verziju 2.2. Glavna prednost je poboljšanje performansi. Apache 2.4 je mnogo efikasniji nego 2.2 i može isporučiti većinu strana brže nego prethodna verzija.

Pošto podrška za Apache 2.2 uskoro prestaje, preporučujemo prelazak na novu verziju što je pre moguće.


Kompatibilnost sajtova sa serverom Apache 2.4

Sajtovi koje pokreću WordPress, Joomla ili bilo koji drugi CMS, vrlo verovatno neće imati problema kod prelaska na novu platformu.

 • Proverite da li Vaš sajt koristi poslednju verziju sistema koji koristite (WordPress, Joomla, dodaci, teme itd).
 • Proverite da li dodaci i teme i dalje dobijaju ažuriranje od strane autora. Za WordPress npr. te informacije možete dobiti na sajtu wordpress.org ili na sajtu sa koga je tema / dodatak preuzet ili kupljen. Ukoliko je tema / dodatak ažurirana u poslednjih par meseci, skoro je sigurno da je aktivno ažuriranje i da je kompatibilna sa serverom Apache 2.4.
 • Ukoliko su delovi Vašeg sajta, ili ceo sajt, pravljeni po specifičnom zahtevu (custom), trebalo bi da kontaktirate osobu / agenciju koja je radila na izradi i da proverite da li je Vaš sajt kompatibilan sa Apache verzijom 2.4.

Molimo obratite pažnju da sva ažuriranja i prilagođavanja moraju biti izvedena pre prebacivanja na Apache 2.4. Ukoliko je sajt prestao da radi nakon prebacivanja na Apache 2.4, možete pokušati da prebacite PHP na prethodnu verziju (5.6 ili 7.0) ili kontaktirate našu podršku.


Prebacivanje sajta na Apache 2.4

Kako bi prebacili sajt na novu verziju Apache-a, prijavite se u Loopia kontrol panel i kliknite na ime domena za koji želite da izvršite promenu. U delu “Podešavanja” odaberite “Domen sa sajtom (nova platforma)” > “UNIX” i zatim “PHP 7.1 Apache 2.4” kako biste od sada koristili Apache 2.4 i PHP verziju 7.1.


Ručno ažuriranje (napredna opcija)

Ažuriranje na Apache 2.4 tiče se direktiva u .htaccess fajlu, uključujući mogućnosti upisivanja u .htaccess fajl. Glavne promene tiču se podešavanja autorizacije, koja kontroliše ko može videti stranu, a kome to nije dozvoljeno. Ove opcije se često koriste firewall-ovi za strane, kao npr. kada se samo određenoj IP adresi omogućava pristup. Proverite da li Vaš .htaccess sadrži neku od navedenih direktiva:

 • Order
 • Allow
 • Deny
 • Satisfy

Ukoliko to nije slučaj, Vaš sajt će sasvim normalno raditi na Apache 2.4 serveru.

Apache 2.4 koristi direktivu “Require” koja se sada koristi kako bi se opisali kriterijumi koji se moraju ispuniti da bi posetilac mogao da vidi stranu.

Pročitajte više na https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_authz_core.html

Ove direktive mogu biti grupisane u različite blokove koji kontrolišu potrebne uslove da bi zahtev bio ispunjen (true).

 • Require All
  Svi uslovi moraju biti ispunjeni kako bi posetilac video stranu
 • Require Any
  Samo uslov u bloku treba da bude ispunjen kako bi pristup bio odobren. Ukoliko Require direktive nisu grupisane, tretiraju se kao da su u RequireAny bloku.
 • RequireNone
  Nijedan od uslova u Require bloku ne mora biti ispunjen kako bi posetilac video stranu

Primer

# Dozvoliti pristup samo sa date IP adrese
Require ip 93.188.2.53
Require ip 2a02:250:0:8::53

# Zabraniti pristup svima
Require all denied

# Dozvoliti pristup samo autentifikovanim korisnicima
AuthUserFile /www/absolute/path/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "Forbidden area"
Require valid-user

# Zabraniti POST zahteve
<RequireAll>
    Require all granted
    Require not method POST
</RequireAll>

# Sprečiti "hotlinking" slika
SetEnvIf Referer "mojdomen\.rs" localreferer
<FilesMatch "\.(jpe?g|gif|png)$">
    Require env localreferer
</FilesMatch>

# Direktive koje se izvršavaju samo na Apache < 2.3
<IfModule !mod_authz_core.c>
    Order Allow,Deny
    Allow from all
</IfModule>

# Direktive koje se izvršavaju samo na Apache >= 2.3
<IfModule mod_authz_core.c>
    <RequireAll>
       Require all Granted
    </RequireAll>
</IfModule>

Promene koje se tiču AddOutputFilterByType

Direktiva AddOutputFilterByType je u Apache-u 2.4 pomerena u modul mod_filter. Ovaj modul se ne nalazi na našim serverima. Zbog toga je potrebno sve linije u .htaccess fajlu koje sadrže ovu direktivu, obrisati.

Ukoliko trenutno koristite ovu direktivu kako biste omogućili gzip, dovoljno je samo da obrišete te redove iz .htaccess fajla, a gzip kompresija je automatski uključena na našoj Apache 2.4 platformi.

Ostale promene i više informacija

Uz gore navedene izmene, dodato je i više manjih na serveru Apache 2.4. Kompletan opis ažuriranja možete naći ovde

https://httpd.apache.org/docs/trunk/upgrading.html

Was this article helpful?

Related Articles