DNSer

DNSer je besplatni klijent za MS Windows. Ovo je jednostavan DynDNS klijent koji radi kao NT servis.

Podešavanje konfiguracionog fajla

Konfiguracioni fajl (DNSerSvc.ini) dolazi sa instalacijom DNSer i sadrži neophodna podešavanja. Ovaj fajl možete preuzeti ovde. Treba da podesite sledeće parametre: U sekciji [source] konfiguracionog fajla unesite vaše korisničko ime posle User= i lozinku posle Pass= koje koristite za pristup LoopiaDNS. U sekciji [Srv1] umesto mydomain.com unesite naziv vašeg domena, mail.myserver.com za vaš email server i konačno vaše korisničko ime i lozinku koje koristite za pristup u LoopiaDNS.

URL=
http://dyndns.loopia.rs/XDynDNSServer/XDynDNS.php?
system=custom
&hostname=mydomain.com
&myip=%s
&wildcard=ON
&mx=mail.myserver.com
&backmx=YES

User=
username

Pass=
password

Instalacija DNSer

Sama instalacija je veoma jednostavna pošto su DNSer-u potrebna samo dva fajla DNSerSvc.exe ovo je sam program (service) i DNSerSvc.ini ovo je konfiguracijski fajl sa svim potrebnim podešavanjima. Potrebne su vam administratorske privilegije da bi mogli da instalirate servis.

Iskopirajte potrebne fajlove u direktorijum koji želite. Obratite pažnju na to da treba da imate odgovarajuće privilegije. Instalacija servisa se vrši komandom DNSerSvc.exe /install Servis aktivirate restartovanjem računara ili komandom (u command prompt-u) NET START DNSerSvc

Was this article helpful?

Related Articles