Povezivaje ASP.NET-a sa bazom podataka

Koristite sledeći kod za povezivanje na Access bazu podatakabez DSN/ODBC. Promenite ime baze (db.mdb) u ime koje ima Vaša baza.

  • ASP.NET u Access Database

Ukoliko želite da povežete ASP:NET sa MySql bazom koristite sledeći kod (koji koristi Connector.Net). Postavite korisničke podake koje smo Vam mi dostavili.

  • ASP.NET u Access Database

Trenutno koristimo MySql.Data.Dll verziju 6.6.4 Ukoliko imate prekompailiran kod potrebno je da bude u oovoj veziji.

Takodje možete koristiti i ODBC (preko MyODBC) kao što je navedeno u kodu ispod. Zamenite korisničke podatke sa podacima koje ste dobili od nas.

  • ASP.NET u Access Database

Nova .NET platforma

Linije za povezivanje nove .NET platforme na MySql bazu.

private String mysql_host = „mysqlxxx.loopia.se“;
private String mysql_user = „user @ xxxxx“;
private String mysql_password = „password“;
private String mysql_database = „database name“;

ODBC:

string strConn = "DRIVER={MySQL ODBC 5.2w Driver};SERVER=" + mysql_host + ";PORT=3306;DATABASE=" + mysql_database + ";UID=" + mysql_user + ";PWD=" + mysql_password + ";OPTION=3";

Connector:

strConn String = "server =" + mysql_host + ", uid =" + mysql_user + "; pwd =" + mysql_password + '; database = "+ mysql_database +"; ";

 

Was this article helpful?

Related Articles