Privilegije u MySql bazi podataka

Ukoliko imate MySql bazu u Loopia nalogu, možete dodeliti različite privilegije korisnicima koji joj pristupaju. Ovo možete uraditi iz Loopia control panela tako što ćete kliknuti na ime baze u odeljku Baze podataka . Takodje možete ukucati ime baze u polju “Pretraži svoje usluge“ i potražiti je.

mind oman-databas

Kada kliknete na ime baze, otvoriće se novi prozor sa podešavanjima za bazu. Ovde možete menjati opis baze, kreirati korisnike za bazu, vraćati bekap i obrisati bazu.

mind oman-install solutions-pil

Kliknite na “Korisnici baze podataka“  i pojaviće se spisak korisnika baze kao i opcija kreiranja novog korisnika. U primeru ćemo koristiti korisničko ime “mojdomen@m31155“

mind oman user-pil

Ukoliko želite da se povežete na bazu sa drugog servera možete da unesite IP adresu koja će imati dozvolu pristupa bazi.

Takodje je moguće upisati % kao host, na ovaj način omogućujete pristup sa svih servera. Možete upisati i host adresu 194.9.9.% na ovaj način omogućavate pristup samo sa Loopiinih servera.

mind oman-vard

Takodje možete dodati napredne privilegije korisnika, pored osnovnih čitanje, upis i brisnje.

Kako ne biste poremetili podešavanja za prvog korisnika, možete kreirati novog i dodati mu sve privilegije. Nakon završetka rada sa bazom oduzmite privilegije novog korisnika koga ste kreirali.

Was this article helpful?

Related Articles