Prijavljivanje u phpMyAdmin

phpMyAdmin je alat koji se koristi za upravljanje MySql bazama podataka. Kada se povežete na Loopia control panel možete pronaći spisak baza u donjem delu panela. Kliknite na bazu koju želite da administrirate.

mind oman-databas

Da biste se prijavili u phpMyAdmin potrebno je da imate pristupne podatke za bazu. Ukoliko ih ne znate, možete kreirati novog korisnika za bazu, kako to da uradite možete pročitati ovde.

Za prijavljivanje na bazu kliknite na “Ulogijte se“, odaberite “HTTPS“ i prijavite se sa Vašim korisničkim podacima.

MySQL2

Kada se prijavite, kliknite na ime baze u gornjem levom uglu.

phpMyAdmin

Was this article helpful?

Related Articles