getCreditsAmount

Ovaj metod vraća trenutni LoopiaPrePaid saldo za nalog.

Sintaksa

double = getCreditsAmount(username, password [, customer_number] , with_vat)

Povratna vrednost

double, metoda vraća trenutni LoopiaPrepaid saldo.

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Korisnički broj naloga. Koriste samo distributeri koji rade sa nalozima klijenata.
with_vat
boolean
1 ukoliko je u iznos uključen PDV, 0 u suprotnom.

Was this article helpful?

Related Articles