getDomain

Ovaj metod vraća informacije o domenu u nalogu. Između ostalog, ovo se koristi kako bi se dobila informacija o računima radi plaćanja domena.

Sintaksa

domain_obj = getDomain(username, password, [customer_number,] domain)

Povratna vrednost

domain_obj, metod vraća strukturu podataka tipa domain_obj sa informacijama o domenu.

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Korisnički broj naloga. Koriste samo distributeri koji rade sa nalozima klijenata.
domain
string
Domeni za koje se proverava dostupnost.

Was this article helpful?

Related Articles