getInvoice

Ovaj metod vraća informacije o računu u datom nalogu.

Sintaksa

invoice_obj = getInvoice(username, password [, customer_number], reference_no, with_vat)

Povratna vrednost

invoice_obj, metod vraća strukturu podataka tipa invoice_obj sa informacijama o računu.

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Korisnički broj naloga. Koriste samo distributeri koji rade sa nalozima klijenata.
reference_no
string
Broj računa.
with_vat
boolean
1 ukoliko je u iznos uključen PDV, 0 u suprotnom.

Was this article helpful?

Related Articles