getSubdomains

Ovaj metod vraća listu svih poddomena u okviru datog domena.

Sintaksa

subdomain[] = getSubdomains(username, password, [customer_number,] domain)

Povratna vrednost

string[], vraća niz grupa podataka od kojih svaka odgovara pojedinačnom poddomenu.

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Korisnički broj naloga. Koriste samo distributeri koji rade sa nalozima klijenata.
domain
string
Domen za koji su vezani traženi poddomeni.

Was this article helpful?

Related Articles