Kreiranje naloga i registracija domena

Ovaj primer prikazuje kako se distributer, koristeći Perl, povezuje na naš XML-RPC server, kreira hosting nalog i registruje domen.

Imajte u vidu da, zbog jasnijeg prikaza, primer ne sadrži upravljanje greškama.

Primer

Ispod se nalazi kod za navedeni primer.

visa kodskriv ut

    
  #!/usr/bin/perl  
    
  use RPC::XML;  
  use RPC::XML::Client;  
  use Data::Dumper;  
  use Encode;  
    
  my $global_check_domain_server_url =   
     'https://api.loopia.se/RPCSERV';  
    
  my $global_username = "YOUR_USERNAME";  
  my $global_password = "YOUR_PASSWORD";  
    
  my $client =   
     RPC::XML::Client->new($global_check_domain_server_url);  
  $RPC::XML::ENCODING = "UTF-8";  
    
  my $contact = { "firstname" => "Anders",  
     "lastname" => "Andersson",  
     "company" => "Loopia AB",  
     "street" => "Kopparbergsvägen 8",  
     "street2" => "",  
     "zip" => "722 13",  
     "city" => "Västerås",  
     "country_iso2" => "se",  
     "orgno" => "556633-9304",  
     "phone" => "021-128222",  
     "cell" => "",  
     "fax" => "",  
     "email" => "info\@loopia.se" };  
    
  foreach my $key (keys %$contact) {  
      Encode::from_to($contact->{$key}, 'UTF-8', 'UTF-8');  
  }  
    
  my $domain = "anderstestarapi" . `date +%s | tr -d "\n"` . ".se";  
    
  my $response =   
     $client->simple_request('createNewAccount', $global_username,  
     $global_password, $domain, $contact, RPC::XML::boolean->new(0),  
     RPC::XML::boolean->new(0), RPC::XML::boolean->new(1),  
     'HOSTING_UNIX', 'HOSTING_BUSINESS', RPC::XML::boolean->new(1));  
    
  print "Account created: " . Dumper($response) . "\n\n";  
    
     
Was this article helpful?

Related Articles