Kreiranje naloga i registracija domena

Ovaj primer prikazuje kako se distributer, koristeći Ruby, povezuje na naš XML-RPC server, kreira hosting nalog i registruje domen.

Imajte u vidu da, zbog jasnijeg prikaza, primer ne sadrži upravljanje greškama.

Primer

Ispod se nalazi kod za navedeni primer.

visa kodskriv ut

  #!/usr/local/bin/ruby  
    
  require 'xmlrpc/client'  
  require 'pp'  
  require 'time'  
    
  global_username = 'user'  
  global_password = 'pass'  
  global_domain_server_url = "https://api.loopia.se/RPCSERV"  
    
  domain = "anders-via-ruby-" + Time.now.to_i.to_s + ".se"  
    
  contact = {'firstname' => 'Anders',  
          'lastname' => 'Andersson',  
          'company' => 'Loopia AB',  
          'street' => 'Kopparlundsvägen 7B',  
          'street2' => '',  
          'zip' => '72130',  
          'city' => 'Västerås',  
          'country_iso2' => 'se',  
          'orgno' => '556633-9304',  
          'phone' => '021-128222',  
          'cell' => '',  
          'fax' => '',  
          'email' => 'info@loopia.se'}  
    
  client = XMLRPC::Client.new2(global_domain_server_url)  
    
  response = client.call(  
      "createNewAccount",  
      global_username,  
      global_password,  
      domain,  
      contact,  
      false,  
      false,  
      true,  
      "HOSTING_UNIX",  
      "HOSTING_BUSINESS",  
      true)  
  pp "Account created: " + response  
Was this article helpful?

Related Articles