Kreiranje naloga i registracija domena

Primer prikazuje kako se distributer, koristeći Python, povezuje na naš XML-RPC server, kreira hosting nalog i registruje domen.

Imajte u vidu da, zbog jasnijeg prikaza, primer ne sadrži upravljanje greškama.

Primer

Ispod se nalazi kod za navedeni primer.

visa kodskriv ut

    
  #!/usr/local/bin/python  
  # -*- coding: utf-8 -*-  
    
  import calendar  
  import sys  
  import time  
  import xmlrpclib  
    
  def main():  
      global_username = 'YOUR_USERNAME'  
      global_password = 'YOUR_PASSWORD'  
      global_domain_server_url = \  
          'https://api.loopia.se/RPCSERV'   
    
      domain = 'anders-via-python-%s.se' % \  
          calendar.timegm(time.gmtime())  
    
      contact = {'firstname' : 'Anders',  
              'lastname' : 'Andersson',  
              'company' : 'Loopia AB',  
              'street' : 'Kopparlundsvägen 7B',  
              'street2' : '',  
              'zip' : '72130',  
              'city' : 'Västerås',  
              'country_iso2' : 'se',  
              'orgno' : '556633-9304',  
              'phone' : '021-128222',  
              'cell' : '',  
              'fax' : '',  
              'email' : 'info@loopia.se'}  
    
      client = xmlrpclib.ServerProxy(uri =  
          global_domain_server_url, encoding = 'utf-8')  
    
      response = client.createNewAccount(global_username,  
      global_password, domain, contact, False, False,  
      True, 'HOSTING_UNIX', 'HOSTING_BUSINESS', True)  
     
      print 'Account created: %s\n' % response  
    
  if __name__ == '__main__':  
      main()  
    
     
Was this article helpful?

Related Articles