Loopia API – Pre nego što počnete

Kodiranje karaktera

Očekuje se da će svaki unos biti kodiran u UTF-8.

Server i autentifikacija

Da biste koristili LoopiaAPI, morate kreirati API korisnika. Vi kreirate svog API korisnika u Loopia Customer zoni ili Loopia Reseller zoni i to u Dodaj/kreiraj → Api-korisnik.

Server

LoopiaAPI-ju se pristupa putem KSML-RPC-a povezivanjem na https://api.loopia.se/RPCSERV.

Autentikacija

Autentifikacija se vrši slanjem korisničkog imena i lozinke za LoopiaAPI kao prvog parametra poziva metode. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za svaki metod.


Ograničenja

LoopiaAPI može uputiti do 60 poziva u minuti. Od toga, najviše 15 može biti pretraga domena. Prodavci takođe mogu izvršiti maksimalno 15 registracija domena na sat direktnom aktivacijom.

Was this article helpful?

Related Articles