Naručivanje domena za postojeći nalog

Ovaj primer prikazuje kako koristiti Perl za povezivanje na naš XML-RPC server i registrovanje domena koji se plaća putem Loopia PrePaid-a. U primeru je prikazano i podešavanje domena koje sve posetioce šalje na 127.0.0.1 kako za domen, tako i za poddomene.

Imajte u vidu da, zbog jasnijeg prikaza, primer ne sadrži upravljanje greškama.

Primer

Ispod se nalazi kod za navedeni primer.

visa kodskriv ut

  #!/usr/bin/perl  
    
  use RPC::XML;  
  use RPC::XML::Client;  
  use Data::Dumper;  
  use Encode;  
    
  my $global_check_domain_server_url =   
     'https://api.loopia.se/RPCSERV';  
    
  my $global_username = "YOUR_USERNAME";  
  my $global_password = "YOUR_PASSWORD";  
    
  my $client =   
     RPC::XML::Client->new($global_check_domain_server_url);  
  $RPC::XML::ENCODING = "UTF-8";  
    
  my $response = $client->simple_request('orderDomain',  
     $global_username, $global_password, $domain,  
     RPC::XML::boolean->new(1));  
    
  print "Account created: " . Dumper($response) . "\n\n";  
  die unless defined($response);  
    
  $response = $client->simple_request('getDomain', $global_username,  
     $global_password, $domain);  
    
  print "Domain object: " . Dumper($response) . "\n\n";  
    
  my $reference_no = $response->{"reference_no"};  
  my $amount = $response->{"unpaid_amount"};  
    
  $response = $client->simple_request('payInvoiceUsingCredits',  
     $global_username, $global_password,  
     RPC::XML::string->new($reference_no));  
    
  print "Invoice $reference_no paid ($amount SEK): " .   
     Dumper($response) . "\n\n";  
    
  $response = $client->simple_request('addSubdomain',  
     $global_username, $global_password, $domain, "\@");  
       
  print "Subdomain added: " . Dumper($response) . "\n\n";  
    
  $response = $client->simple_request('addZoneRecord',  
     $global_username, $global_password, $domain, "\@",  
     { "type" => "A", "priority" => undef, "ttl" => "300",  
     "rdata" => "127.0.0.1" });  
       
  print "Record added: " . Dumper($response) . "\n\n";  
    
  $response = $client->simple_request('addSubdomain',  
     $global_username, $global_password, $domain, "*");  
    
  print "Subdomain added: " . Dumper($response) . "\n\n";  
    
  $response = $client->simple_request('addZoneRecord',  
     $global_username, $global_password, $domain, "*",  
     { type => "A", "priority" => undef, "ttl" =>"300",  
     "rdata" => "127.0.0.1" });  
       
  print "Record added: " . Dumper($response) . "\n\n";  
Was this article helpful?

Related Articles