orderDomain

Ovaj metod dodaje novi domen u postojeći Loopia nalog radi registracije.

Sintaksa

status = orderDomain(username, password, [customer_number,] domain, has_accepted_terms_and_conditions)

Povratna vrednost

status, metod vraća kod statusa OK ukoliko je sve u redu..

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Jedinstveni broj naloga na kome će se registrovati domen. Koriste ga samo distributeri za naručivanje imena domena za nalog klijenta.
domain
string
Domen koji se dodaje u nalog i registruje (ACE kodiran ukoliko je IDN domen).
has_accepted_terms_and_conditions
boolean
1 ukoliko je vlasnik naloga saglasan sa uslovima korišćenja koji su dostupni na loopia.rs/uslovi korišćenja/, 0 u suprotnom.

Was this article helpful?

Related Articles