payInvoiceUsingCredits

Ovaj metod plaća račun koristeći LoopiaPrePaid ukoliko je dati iznos dostupan na nalogu.

Sintaksa

status = payInvoiceUsingCredits(username, password, [customer_number,] reference_no)

Povratna vrednost

status, metod vraća kod statusa OK ukoliko je sve u redu..

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Korisnički broj naloga. Koriste samo distributeri koji rade sa nalozima klijenata.
reference_no
string
Broj računa.

Was this article helpful?

Related Articles