Rad sa tekstom u Sitebuilder-u

Uvod

Uredjivanje tekstova Sitebuilder-u se vrši preko widgeta za tekstove. U njima postoje opcije za uredjivanje teksta koje su preuzete iz Word-a i sličnih programa za rad sa tekstom.

Uputsvo

1. Ukoliko nemate spreman tekst, krenite dovlačenjem section widgeta koji se nalazi u Add content. Kliknite i dovucite ga na mesto gde želite da postavite tekst. Prostor gde ga možete dovući je označen plavom linijom, isprekidanom linijom ili plavim poljem.

sitebuilder_guide_text_01

2. Novi tekst widget sadrži primer teksta. Kliknite na njega i pojaviće se alat za uredjivanje teksta.

sitebuilder_guide_text_02

3. Tekst Editor ima veći broj opcija

sitebuilder_guide_text_03

  • </> Služi za editovanje HTML koda. Ova opcija je za napredne korisnike. Kliknite ponovo ovo dugme da biste se vratili u normalan mod.
  • Format služi za uredjivanje forme označenog teksta
  • B i I, Bold i Italic služe za promenu izgleda selektovanog teksta.
  • Liste, možete odabrati više vrsta. Samo kliknite na onu koja Vam najviše odgovara.
  • Link, služi za postavljanje linka za selektovani tekst.
  • Unesite sliku, služi za ubacivanje slike u tekst.
  • A i A služe za odabir boje teksta i pozadine teksta.
  • Show, prikazuje procenat teksta koji vidi posetilac stranice.

4. Kada ste zadovoljni izgledom kliknite na Publish ili Print Preview.

Was this article helpful?

Related Articles