SSH

SSH servis se koristi za upravljanje sadržajem vašeg sajta pomoću poznatih alata. Veoma je važno da shvatite da je home direktorijum koji se vidi preko ovog servisa isti kao kada koristite FTP. To znači da će, u slučaju brisanja ili promene fajlova, sajt koji imate u vašem Loopia nalogu biti odmah pogođen tom promenom.

Ovaj servis nije namenjen da startuje serverske procese, traži pristup drugom korisničkom materijalu ili procesima, ili da koristi velike količine resursa, poput memorije, procesorske snage mrežnih ili prostornih kapaciteta. Korisnici koji zloupotrebe ovaj servis će biti suspendovani. Procesi za koje se proceni da pogrešno koriste ovaj servis mogu biti prekinuti.

Servis je trenutno u beta fazi i ovo uputstvo je trenutno neaktivno.

Da li želite da ga testirate odmah? Kontaktirajte support@loopia.rs sa vašim korisničkim brojem kod Loopie i javnim ključem.

Dozvoljeni key pair tipovi

 • ECDSA 256/384/521 bits
 • ED25519
 • RSA 4096 bits

Instalirani programi

Shells

 • bash
 • csh
 • tcsh

Tekst editori

 • vim
 • nano
 • ee

Tools

Jezici

 • PHP
 • Python
 • Perl

Primeri komandi

[loopiademo@s843 ~]$ ls
blogg.mindoman.se


[loopiademo@s843 ~]$ cd blogg.mindoman.se/public_html
[loopiademo@s843 ~/blogg.mindoman.se/public_html]$ wp --path=`pwd` plugin list
+-------------------------------------+----------+-----------+---------+
| name                               | status   | update  | version |
+-------------------------------------+----------+-----------+---------+
| akismet                            | inactive | available | 3.3.2   |
| all-in-one-wp-migration            | inactive | available | 6.48    |
| all-in-one-wp-security-and-firewall | inactive | available | 4.2.8   |
| backupwordpress                    | active   | available | 3.6.4   |
| hello                               | active   | available | 1.6     |
| simple-automatic-updates            | active   | none    | 0.1.3   |
| wp-super-cache                     | inactive | available | 1.4.9   |
| advanced-cache.php                 | dropin   | none    |         |
+-------------------------------------+----------+-----------+---------+


[loopiademo@s843 ~/blogg.mindoman.se/public_html]$ wp --path=`pwd` plugin deactivate hello
Plugin 'hello' deactivated.
Success: Deactivated 1 of 1 plugins.


[loopiademo@s843 ~/blogg.mindoman.se/public_html]$ wp --path=`pwd` plugin update wp-super-cache
Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in blogg.mindoman.se/public_html/wp-admin/includes/class-wp-ajax-upgrader-skin.php on line 103
Laddar ner uppdatering från https://downloads.wordpress.org/plugin/wp-super-cache.1.7.1.zip...
Packar upp uppdatering...
Installerar den senaste versionen...
Tar bort den gamla versionen av tillägget...
PHP Deprecated:  The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in blogg.mindoman.se/public_html/wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php on line 361
Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in blogg.mindoman.se/public_html/wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php on line 361
Tillägget uppdaterades utan problem.
+----------------+-------------+-------------+---------+
| name           | old_version | new_version | status  |
+----------------+-------------+-------------+---------+
| wp-super-cache | 1.4.9     | 1.7.1       | Updated |
+----------------+-------------+-------------+---------+
Success: Updated 1 of 1 plugins.


[loopiademo@s843 ~/blogg.mindoman.se/public_html]$ wp --help

Clamscan

[loopiademo@s845 ~]$ clamscan -ir blogg.mindoman.se/
blogg.mindoman.se/public_html/wp-pass.php: {MD5}Malware.Expert.wp-pass.php.UNOFFICIAL FOUND

----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 6821769
Engine version: 0.102.2
Scanned directories: 207
Scanned files: 1983
Infected files: 1
Data scanned: 38.58 MB
Data read: 19.32 MB (ratio 2.00:1)
Time: 41.355 sec (0 m 41 s)

rsync

[loopiademo@s845 ~]$ rsync -au --delete bloggdev.mindoman.se/ blogg.mindoman.se/

FAQ

Q: Koja je ovo vrsta Linuxa?
A: Mi koristimo FreeBSD koji nije Linux.

Q: Mogu li da koristim cron?
A: Ne, za cron se koristi opcija u Loopia korisničkom panelu.

Q: Kako da isključim vim?
A: Pratite ovo uputstvo: https://github.com/hakluke/how-to-exit-vim

Q: Nešto sam pokvario, imate li backup?
A: Možete pristupiti prethodinim verzijama svog direktorijuma/fajlova u .snapshot/ ili vratiti backup iz Loopia kontrol panela prema ovom uputstvu.

Q: Želim da koristim aplikaciju X, možete li je instalirati?
A: Kontaktirajte nas na support@loopia.rs sa sugestijom i videćemo šta možemo uraditi po tom pitanju.

Q: Ne mogu da nađem wget?
A: Koristite fetch ili curl umesto njega.

Q: Kako da postanem root?
A: Ovo je interfejs za upravljanje vašim web fajlovima, nije VPS. Imate pristup fajlovima i aplikacije koje smo instalirali i bez root pristupa.

Q: Ostao sam bez PHP memorija kada sam koristio composer, kako da promenim limit?
A: Možete pokrenuti composer sa “php -d memory_limit=2048M composer.phar ARGUMENT”

Portovi otvoreni za izlazni saobraćaj

ftp-data     20/tcp  # File Transfer [Default Data]
ftp          21/tcp  # File Transfer [Control]
ssh          22/tcp  # Secure Shell
http         80/tcp  # World Wide Web HTTP
ldap         389/tcp # Lightweight Directory Access Protocol
https        443/tcp # https
ldaps        636/tcp # ldap protocol over TLS/SSL
ftps-data    989/tcp # ftp protocol, data, over TLS/SSL
ftps         990/tcp # ftp protocol, control, over TLS/SSL
ms-sql-s     1433/tcp # Microsoft-SQL-Server
ms-sql-m     1434/tcp # Microsoft-SQL-Monitor
mysql        3306/tcp # MySQL
postgresql   5432/tcp # PostgreSQL Database
other        8080/tcp # Alternativ port för http
other        8081/tcp # Alternativ port för http
other        8443/tcp # Alternativ port för https
other        9418/tcp # GIT

Osimovih portova, portovi 49152 - 65535 su takođe otvoreni, jer se ovi portovi često koriste za FTP prenos u pasivnom modu.
Was this article helpful?