updateDNSServers

Ovaj metod menja DNS servere za dati domen.

Sintaksa

status = updateDNSServers(username, password, [customer_number,] domain, nameservers)

Povratna vrednost

status, metod vraća kod statusa OK ukoliko je sve u redu..

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Broj klijenta za nalog na kome se nalazi ime domena. Koriste ga samo distributeri koji rade sa nalogom klijenta.
domain
string
Domen za koji se vrši izmena.
nameservers
string[]
Spisak DNS servera na koje se vrši izmena. Najmanje dva moraju biti navedena.

Was this article helpful?

Related Articles