Entourage

553 sorry, relaying denied

Da bi rešili ovaj problem, potrebno je da u Vašem programu za poštu podesite da server za slanje poruka koristi...
  • 3034