553 sorry, relaying denied

Da bi rešili ovaj problem, potrebno je da u Vašem programu za poštu podesite da server za slanje poruka koristi autentikaciju sa istim podacima za logovanje kao i server za prijem pošte. U nastavku su uputstva kako to da uradite za najčešće koršćene programe.

Ovo je potrebno da se podesi zato što koristimo napredni mail sistem, koji korisnicima pruža napredne servise i veću sigurnost.

Contents
1 Microsoft Outlook
2 Microsoft Outlook Express i Windows Mail
3 Apple Mail
4 Mozilla Thunderbird
5 Entourage

Microsoft Outlook
1. U glavnom meniju uđite na  ‘Tools> ‘E-mail account.
2. Izaberit  ‘View or change existing e-mail account i kliknite  ‘Next.
3. Selektujte nalog koji želite da podesite i kliknite  ‘Edit’
4. Kliknite dugme  ‘More Settings …’
5. Idite na opciju  ‘Outgoing Server i uključite  ‘My outgoing server (SMTP) requires authentication.
6. Kliknite ‘OK’ da sačuvate podešavanja.

Microsoft Outlook Express i Windows Mail
1. U glavnom meniju uđite na  ‘Tools> ‘Accounts.
2. Selektujte nalog koji želite da podesite i kliknite ‘Properties’
3. Idite na opciju ‘Servers i uključite ‘My server requires authentication.
4. Kliknite ‘OK’ da sačuvate podešavanja.

Apple Mail
1. Uđite na ‘Mail> ‘Settings.
2. Idite na ‘Accounts’ i selektujte nalog koji želite da podesite.
3. Kliknite na dugme ‘Server Settings’.
4. Izmenite ‘Authentication: na ‘Password.
5. Podesite korisničke podatke za prijem pošte.

Mozilla Thunderbird
1. Uđite na ‘Tools> Account Settings’.
2. Izaberite ‘Outgoing mail’.
3. Selektujte server koji koristite za slanje pošte i klikniteEdit ‘.
4. Uključite ‘Use name and password’.
5. Unesite e-mail adresu u polje ‘Username’.
6. Kliknite ‘OK’ da sačuvate podešavanja.

Entourage
1. Uđite u ‘Entourage> ‘Account Settings ….
2. Izaberite nalog koji ćete podešavati i selektujte ‘Edit’.
3. Izaberite ‘Click here to view the advanced sending options’.
4. Ovde izaberite ‘SMTP server requires authentication’.
5. Zatvorite prozor da sačuvate podešavanja

Was this article helpful?

Related Articles