Windows Phone 8

Ispod možete pronaći uputstvo za podešavanja Loopia maila na Windows 8 telefonu.

Pronađite Settings na Vašem telefonu.

Zatim kliknite na E-mail+accounts.

Zatim kliknite na add an account i odaberite advanced setup.

Unesite mail u polje Email adress i lozinku u polje password. Zatim kliknite na Next.

U sledećem prozoru odaberite Internet email.

Unesite mail adresu u polje Account name i vaše ime u Your name. U polju incoming mail server unesite mailcluster.loopia.se. Za Account type preporučujemo IMAP4 ali možete odabrati i POP3.

Proverite da li je User mail adresa i da li ste dobro uneli password (možete odabrati show password kako biste videli lozinku). Outging server je mailcluster.loopia.se.

Preporučujemo da koristite SSL za dolaznu i odlaznu poštu.Na ovaj način ćete enkriptovati vezu između telefona i našeg servera. Ukoliko to ne želite samo odčekirajte polja za SSL.

Na kraju kliknite Sign in. Ukoliko su podaci ispravni biće dodata nova ikonica na početni ekran.

Was this article helpful?

Related Articles