Greške na dolaznim mailovima kod programa Mail za OS X

E-mail klijent Mail za Mac OS X ima problem koji prouzrokuje da prestane isporuka svih dolaznih poruka, ako dobijete jednu korumpiranu poruku u vaš inbox. Ta problematična poruka je najčešće spam mail veličine 0 kB.

Kada primite ovakvu poruku, sva dolazna pošta prestaje sa radom a ne prikazuje se bilo kakva greška. Da bi rešili ovaj problem, morate obrisati tu poruku prateći ove instrukcije.

Otvorite vaš inbox i pritisnite istovremeno cmd + i.

Izlistajte poruke na serveru po veličini.

Odaberite one koje imaju veličinu 0kB i uklonite ih sa servera.

Da bi potvrdili brisanje poruke, kliknite Remove.

Was this article helpful?

Related Articles