Email klijenti

Uputsva za podešavanje mail klijenata

Ispod možete pronaći uputsva za podešavajne najkorišćenijih mail klijenata.

Windows

Mac

Mobilni telefoni/Tableti

Linux

Ukoliko želite da koristite neki drugi mail klijent, možete pronaći informacije o našim mail serverima i portovima ovde.

Slede osnovne informacije o dva protokola za prijem pošte, kao i uputstva kako da ih podesite u poznatijim e-mail klijentima.

POP3

POP3 je verzija 3 Post Office Protocol-a. POP3 je danas najrasprostranjeniji i sigurno najefikasniji komunikacioni protokol za prijem pošte pomoću lokalnih mail klijenata.

Kada preuzimate mail koristeći POP3, vi u stvari vršite download poruka sa naših servera (gde su one skladištene pre Vašeg preuzimanja) i smeštate ih na disk vašeg računara, a uz pomoć nekog programa za prijem pošte (e-mail klijenta). Ovo znači da se poruke brišu sa našeg servera i skladište na vaš računar. Usled ovoga ove poruke više nisu dostupne ako se pristupa sa drugog računara istom nalogu (mailbox).

POP3 zahteva informacije za logovanje. To su ime POP3 servera (mailcluster.loopia.se), korisničko ime (vaša e-mail adressa) i lozinka.

IMAP

IMAP je skraćenica za Internet Message Access Protocol. IMAP protokol dinamički čita mailove i vidi foldere koji su na serveru. Za razliku od POP3 protokola poruke se ne skidaju na lokalni računar, već se čitaju direktno sa servera.

IMAP takođe zahteva login informacije: ime IMAP servera (mailcluster.loopia.se), korisničko ime (vaša e-mail adressa) i lozinku.

Slede linkovi do članaka o tome kako da postavite IMAP nalog u često korišćenim programima za prijem pošte.

Was this article helpful?

Related Articles