Microsoft Outlook

Outlook 2003

Outlook 2003 je mail klijent razvijen od strane Microsofta. Sadrži više funkcionalnosti od Outlook Express-a i dolazi u paketu sa Microsoft Office programima. Podržava POP3, SMTP i IMAP. Takođe, ima i adresar, kalendar i rokovnik.
Instalacija POP3 naloga

Startujte program i iz menija Tools izaberite opciju E-mail accounts

Outlook2003-1

Odaberite Add new e-mail account a zatim kliknite na Next.

Outlook2003-2

U sledećem prozoru odaberite POP3 i zatim Next za nastavak.

Outlook2003-3

U trećem koraku popunite sledeće informacije:

Outlook2003-1

Kliknite na dugme More Settings, a zatim odaberite karticu Outgoing Server. Potvrdite opciju My outgoing server (SMTP) requires authentication i Use same settings as my incoming mail server.

Outlook2003-5

Zatim idite na karticu Advanced i i promenite vrednost u polju Outgoing server (SMTP) sa 25 u 587.

Kliknite na OK, a zatim na Next. Sada ste uneli sve informacije potrebne za prijem pošte. Na kraju kliknite na Finish da bi završili instalaciju

Outlook2003-7
Instalacija IMAP naloga

Startujte program i iz menija Tools izaberite opciju E-mail accounts

Outlook2003-1

Odaberite Add new e-mail account a zatim kliknite na Next.

Outlook2003-2

U sledećem prozoru odaberite IMAP i zatim Next za nastavak.

Outlook2003-3-imap

U narednom prozoru popunite sledeće informacije:

Outlook2003-4

Kliknite na dugme More Settings, a zatim odabrite karticu Outgoing Server. Potvrdite opciju My outgoing server (SMTP) requires authentication i Use same settings as my incoming mail server.

Outlook2003-5

Zatim idite na karticu Advanced i unesite sledeće:

Outlook2003-6-imap

Kliknite na OK, a zatim na Next. Sada se uneli sve informacije potrebne za prijem pošte. Na kraju kliknite na Finish da bi završili instalaciju.

Outlook2003-7
Izmena naloga

Startujte program i iz menija Tools izaberite opciju E-mail accounts

Outlook2003-1

Odaberite View or change existing e-mail accounts a zatim kliknite na Next.

Outlook2003-2-izmena

U prozoru koji sledi markirajte nalog koji želite da izmenite i kliknite na dugme Change

Outlook2003-2-izmena-b

U sledećem prozoru unesite potrebne izmene:

Outlook2003-4

Kliknite na dugme More Settings, a zatim odabrite karticu Outgoing Server. Potvrdite opciju My outgoing server (SMTP) requires authentication i Use same settings as my incoming mail server.

Outlook2003-5

Zatim idite na karticu Advanced i unesite sledeće:

Outlook2003-6-imap

Kliknite na OK, a zatim na Next. Sada se uneli sve informacije potrebne za prijem pošte. Na kraju kliknite na Finish da bi završili instalaciju.

Outlook2003-7

Outlook 2007

Outlook 2003 je mail klijent razvijen od strane Microsofta. Sadrži više funkcionalnosti od Outlook Express-a i Outlook 2003 i dolazi u paketu sa Microsoft Office programima. Podržava POP3, SMTP i IMAP protokol. Takođe, ima i adresar, kalendar i rokovnik.
Instalacija POP3 naloga

Ako program pokrećete prvi put pojaviće se čarobnjak Add New Email Account. U suprotnom, iz menija Tools izaberite opciju Account Settings , gde ćete izabrati karticu Email, a zatim kliknite na New.

U prozoru koji će se pojaviti čekirajte opciju Manually Configure Server settings or additional server types i kilinite na dugme Next.

Outlook2007-1

U sledećem prozoru izaberite Internet E-mail, a zatim kliknite na Next.

Outlook2007-2

U narednom prozoru unesite sledeće:

Outlook2007-3

Kliknite na dugme More Settings sa desne strane prozora.

Outlook2007-4

Odabrite karticu Outgoing Server. Potvrdite opciju My outgoing server (SMTP) requires authentication i Use same settings as my incoming mail server.

Outlook2007-5

Zatim idite na karticu Advanced i promenite vrednost u polju Outgoing server (SMTP) sa 25 u 587. Kliknite na OK, a zatim na Next.

Outlook2007-6

Na kraju kliknite na Finish da bi završili instalaciju.

Outlook2007-7
Instalacija IMAP naloga

Ako program pokrećete prvi put pojaviće se čarobnjak Add New Email Account. U suprotnom, iz menija Tools izaberite opciju Account Settings , gde ćete izabrati karticu Email, a zatim kliknite na New.

U prozoru koji će se pojaviti čekirajte opciju Manually Configure Server settings or additional server types i kilinite na dugme Next.

Outlook2007-1

U sledećem prozoru izaberite Internet E-mail, a zatim kliknite na Next.

Outlook2007-2

U narednom prozoru unesite sledeće:

Outlook2007-3-imap

Kliknite na dugme More Settings sa desne strane prozora.

Outlook2007-4

Odabrite karticu Outgoing Server. Potvrdite opciju My outgoing server (SMTP) requires authentication i Use same settings as my incoming mail server.

Outlook2007-5

Zatim idite na karticu Advanced i promenite vrednost u polju Outgoing server (SMTP) sa 25 u 587. Kliknite na OK, a zatim na Next.

Outlook2007-6

Na kraju kliknite na Finish da bi završili instalaciju.

Outlook2007-7
Izmena naloga

Pokrenite program i iz menija Tools izaberite opciju Account Settings. Pod karticom Mail markirajte nalog koji želite da menjate i kliknite na dugme Change.

Outlook2007-1-izmena

U narednom prozoru unesite potrebne izmene.

Outlook2007-2-izmena

Kliknite na dugme More Settings sa desne strane prozora. Odaberite karticu Outgoing Server. Potvrdite opciju My outgoing server (SMTP) requires authentication i Use same settings as my incoming mail server.

Outlook2007-5

Zatim idite na karticu Advanced i promenite vrednost u polju Outgoing server (SMTP) sa 25 u 587. Kliknite na OK, a zatim na Next.

Outlook2007-6-izmena

Na kraju kliknite na Finish da bi završili instalaciju.

Outlook2007-7-izmena

Outlook 2010

Outlook 2003 je mail klijent razvijen od strane Microsofta. Sadrži više funkcionalnosti od Outlook Express, Outlook 2003 oOutlook 2007 i dolazi u paketu sa Microsoft Office programima. Podržava POP3, SMTP i IMAP. Takođe, ima i adresar, kalendar i rokovnik.
Instalacija POP3 naloga

Pokrenite program po priloženom uputstvu. Ukoliko pokrećete program po prvi put bićete odmah usmereni na prozor Add new account . U suprotnom idite na meni File, izaberite opciju Info, a zatim Add Account.

OL2010_1

OL2010_2

U prozoru koji će se pojaviti potvrdite opciju Manually configure server settings or additional server types. Zatim kliknite na Next da bi nastavili.

OL2010_3

U sledećem prozoru kliknite Internet E-mail, a zatim na Next za nastavak.

OL2010_4

U prozoru koji će se pojaviti popunite sledeće:

OL2010_5

Zatim, kliknite na dugme More settings sa desne strane.

Izaberite karticu Outgoing Server i opciju My outgoing server (SMTP) requires authentication, kao i podopciju Use same settings as my incoming mail server.

OL2010_6

Izaberite karticu Advanced i promenite vrednost u polju Outgoing server (SMTP) iz podrazumevanih 25 u 587. Kliknite na OK, a zatim na Next.

OL2010_7

Na kraju kliknite Finish. Nalog je sada kreiran.

OL2010_8
Instalacija IMAP naloga

Pokrenite program po priloženom uputstvu. Ukoliko pokrećete program po prvi put bićete odmah usmereni na prozor Add new account . U suprotnom idite na meni File, izaberite opciju Info, a zatim Add Account.

OL2010_1

OL2010_2

U prozoru koji će se pojaviti potvrdite opciju Manually configure server settings or additional server types. Zatim kliknite na Next da bi nastavili.

OL2010_3

U sledećem prozoru kliknite Internet E-mail, a zatim na Next za nastavak.

OL2010_4

U prozoru koji će se pojaviti popunite sledeće:

OLIMAP2010_5a

Zatim, kliknite na dugme More settings sa desne strane.

Izaberite karticu Outgoing Server i opciju My outgoing server (SMTP) requires authentication, kao i podopciju Use same settings as my incoming mail server.

OL2010_6

Izaberite karticu Advanced i promenite vrednost u polju Outgoing server (SMTP) iz podrazumevanih 25 u 587. Kliknite na OK, a zatim na Next.

Na kraju kliknite Finish. Nalog je sada kreiran.

OL2010_8

Outlook 2013

Pokrenite program po navedenim instrukcijama. Ako ga pokrećete po prvi put, odmah će se pokrenuti čarobnjak za podešavanja sa Add New Account will open directly, u suprotnom odite u meni File a zatim odaberite Info sa leve strane, potom kliknite na Add Account.
Outlook_2013_add_eng_1

U sledećem prozoru, kliknite na Manually setup or additional server types-option, zatim na Next kako bi nastavili.
Outlook_2013_add_eng_2

U sledećem prozoru odaberite POP or IMAP , kliknite na Next da nastavite.
Outlook_2013_add_eng_3

U sledećem prozoru, popunite tražene podatke (Ime, vašu e-mail adresu, tip naloga, servere dolazne i odlazne pošte). Ukoliko želite da promenite tip naloga, to se radi preko opcije Account Type:
Outlook_2013_add_eng_4

Pre nego što nastavite, kliknite na dugme More Settings …, i odaberite Outgoing Server karticu. Štiklirajte My outgoing server (SMTP) requires authentication, zatim selektujte Use same settings as my incoming mail server.
Outlook_2013_add_eng_5

Odaberite karticu Advanced, gde vam savetujemo da za oba servera uključite Use the following type of encrypted connection: SSL options, ali to nije neophodno. Ako odaberete SSL, izmenite port za odlazni server Outgoing server (SMTP) na 465. U suprotnom, treba da bude 587. Sada kliknite OK a zatim na Next u sledećem koraku.
Outlook_2013_add_eng_6

Na kraju, kliknite na Finish i gotovi ste!
Outlook_2013_add_eng_7

Izmena postojećeg naloga

Idite na meni File i odaberite Info na levoj strani, kliknite na Account Settings i odaberite Account Settings….
Outlook_2013_edit_eng_1

U prvom prozoru odaberite vaš domen u kartici E-mail, zatim kliknete na dugme Change u listi:
Outlook_2013_edit_eng_2

U sledećem prozoru, unesite tražene podatke za Vaš mail koji imate kod Loopije:
Outlook_2013_edit_eng_3
Pre nego što nastavite, kliknite na dugme More Settings …, i odaberite Outgoing Server karticu. Štiklirajte My outgoing server (SMTP) requires authentication, zatim selektujte Use same settings as my incoming mail server.
Outlook_2013_add_eng_5

Odaberite karticu Advanced, gde vam savetujemo da za oba servera uključite Use the following type of encrypted connection: SSL options, ali to nije neophodno. Ako odaberete SSL, izmenite port za odlazni server Outgoing server (SMTP) na 465. U suprotnom, treba da bude 587. Sada kliknite OK a zatim na Next u sledećem koraku.
Outlook_2013_add_eng_6

Na kraju kliknite na dugme Finish.
Outlook_2013_edit_eng_4

Was this article helpful?

Related Articles