Android

Ovde možete naći uputstvo kako da konfigurišete vaš Android telefon kako bi primali i slali mailove preko vašeg maila koji imate kod Loopie. Uputstvo je napravljeno sa Android 2.2 (Froyo) na HTC Sensu, ali su podešavanja skoro ista za sve druge modele.

Pokrenite aplikaciju za mail preko menija „All apps“ a zatim kliknite na dugme za meni, potom „More“ i „New account“.
En_android_froyo1

Odaberite „Other (POP3/IMAP)“ i nastavite.

En_android_froyo2

Unesite vašu email adresu i lozinku. Zatim odaberite „Manual setup“ dugme kako bi nastavili.
En_android_froyo3

Odaberite protokol „IMAP“, proverite da je vaša mail adresa u oba polja, „Email address“ i „Username“. Za IMAP server, unesite „mailcluster.loopia.se“ a zatim kliknite dugme „Next“.
En_android_froyo4

Za ime odlaznog servera, unesite „mailcluster.loopia.se“ a zatim port 587. Kliknite dugme „Next“.
En_android_froyo5

Odaberite ime vašeg mail naloga kako bi ga lakše našli ako imate više instaliranih naloga. Zatim kliknite „Finish setup“ dugme kako bi završili, i možete krenuti sa korišćenjem mail naloga.

Was this article helpful?

Related Articles