E-mail serveri

Ako želite da povežete vaš mail klijent sa našim sistemom, koristite sledeće servere. Zapamtite da je vaše korisničko ime cela mail adresa i da tražimo autentifikaciju/verifikaciju pri slanju mailova.

Bez SSL-a

Ovo su uputstva za povezivanje bez korišćenja SSL-a. To su najčešće korišćena podešavanja koja rade kod većine klijenata.

POP3

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 110

IMAP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 143

SMTP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 587 (ne 25)

Sa SSL-om

Ako želite da koristite SSL upotrebite ova podešavanja:

POP3

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 995

IMAP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 993

SMTP

Server: mailcluster.loopia.se
Port: 465, ili kod nekih klijenata 587

Was this article helpful?

Related Articles