Apple Mail (El Capitan)

Instalacija IMAP naloga

Pokrenite program. Ukoliko ga stratujete prvi put pojaviće se setup wizard, u protivnom idite u meni Mail i odaberite Add account.

 

Odaberite Other mail account da biste postavili podešavanja za Loopia mail nalog. U narednom prozoru unesite ime, mail adresu i lozinku za taj nalog. Kliknite na Log in i dobićete poruku Mail was unable to verify the account.

Sada unesite mail server za dolaznu i odlaznu poštu, mailcluster.loopia.se i kliknite ponovo na Log in.

Odaberite samo mail.

Sada će se pojaviti inbox za Mac Mail, ali još uvek nije omogućeno slanje pošte.

Odaberite Mail-> Preferences

Odaberite nalog koji želite da izmenite. Pronadjite Server outgoing e-mail (SMTP) i odaberite Edit SMTP Server List.

Obeležite SMTP server mailcluster.loopia.se kliknite „-„. Zatim kliknite na „+„ dodajte novi SMTP i unesite sledeće:

Server Name: mailcluster.loopia.se

Port: 587

Use SSL

Authentication: Password

Username: Vaša e-mail adresa

Kliknite na Ok da sačuvate izmene.

Sada možete slati mail preko Loopia-e.

Was this article helpful?

Related Articles