Windows Live Mail 2011

Windows Live Mail je e-mail program sadržan u Microsoft Live paketu. Počevši od 2008 godine zamenio je Windows Mail, ali ne dolazi preinstaliran u Windows operativnim sistemima, već se može preuzeti sa ove adrese.

Windows Mail Live 2011

Pokrenite program i kliknite na plavi tab u gornjem desnom uglu. Izaberite Opcije, a zatim Nalozi e pošte

Wlm2011-1

Pojaviće se prozor Nalozi gde ćete izabrati opciju Dodaj.

Wlm2011-2

U narednom prozoru izaberite opciju Nalog e pošte, a zatim kliknite na dugme Next.

Wlm2011-3

U polje E-adresa unesite Vašu email adresu, u našem primeru to je info@mojdomen.in.rs. U polje Lozinka unesite lozinku koju ste postavili za konkretni mail nalog. Takođe, uključite opciju Zapamti ovu lozinku da bi program zapamtio lozinku. U polje Ime za prikaz u poslatim porukama unesite ime koje će se pojavljivati kod primaoca. Uključite i opciju Konfiguriši postavke servera rućno. Zatim kliknite na Dalje.

Wlm2011-4

Kreiranje IMAP naloga

U prozoru koji će se pojaviti unesite informacije kako je prikazano na donjoj slici, stim da ćete postaviti Vašu email adresu u polju Korisničko ime za prijavljivanje. Za Tip servera izaberite IMAP. U polja Adresa servera unesite mailcluster.loopia.se. Postavite Port 587 za Informacije o serveru odlazne pošte i uključite opciju Obavezna potvrda identiteta. Nakon toga kliknite na dugme Dalje.

Wlm2011-5

Kreiranje POP3 naloga

U prozoru koji će se pojaviti unesite informacije kako je prikazano na donjoj slici, stim da ćete postaviti Vašu email adresu u polju Korisničko ime za prijavljivanje. Za Tip servera izaberite POP. U polja Adresa servera unesite mailcluster.loopia.se. Postavite Port 587 za Informacije o serveru odlazne pošte i uključite opciju Obavezna potvrda identiteta Nakon toga kliknite na dugme Dalje.

Wlm2011-6

Sada je mail nalog kreiran i treba da kliknete na dugme Zarvši.

Wlm2011-7

Sada ćete se vratiti na prozor Nalozi. Ukoliko želite da kreirate još jedan nalog idite na korak 4. U suprotnom kliknite na dugme Zatvori.

Wlm2011-8

IMAP folderi

Ukoliko želite da Vam program čuva recimo, poslate i obrisane poruke, onda teba da uradite sledeća podešavanja. Ovo može biti korisno ukoliko koristite različite mail programe na različitim uređajima.

Pokrenite Windows Live Mail, kliknite na karticu Nalozi‚ a zatim na Svojstva.

U prozoru koji će se otvoriti idite na karticu IMAP i unesite potrebne informacije. Imajte u vidu da li su ukucana velika ili mala slova.

Wlm2011-9

Was this article helpful?

Related Articles