IWeb

iWeb je Applov program za kreiranje i publikovanje sajtova. Kod prvog startovanja programa, prikazaće se polja koja treba popuniti podacima za publikovanje sajta.

En_iweb1

U opciji „Publish to“ umesto „MobileMe“ izaberite „FTP Server“.

Ostali podaci su:

Site name: public_html

Server address: ftpcluster.loopia.se

Username: vaše FTP korisničko ime

Password: vaša FTP lozinka

Directory/Path: /mindoman.se/ (zamenite nazivom vašeg domena)

En_iweb2

Kada ste ovo završili i kreirali ste svoj sajt, kliknite dugme Publish

En_iweb3

Nakon ovoga, sajt će biti uploadovan. Obratite pažnju na poruku da se upload sajta vrši u pozadini i da ne možete zatvoriti program.

En_iweb4

Kada se upload završi, pojaviće se sledeća poruka:

En_iweb5

Was this article helpful?

Related Articles