Total Commander

Total Commander je fajl menadžer koji ima podršku za pretraživanje, komparaciju fajlova, sinhronizaciju direktorijuma,arhiviranje fajlova i ima ugrađeni FTP klijent sa podrškom za FXP, HTTP proxy i mnogo više. Možete ga preuzeti sa adrese.

Najpre  kreirajte FTP nalog iz Loopia kontrol panela. Formiranje FTP konekcije, koja je neophodna da bi mogli da postavite sadržaj sajta na server, se vrši na sledeći način:

Iz glavnog menija uđite u opciju NET a zatim u FTP Connect i kliknete na dugme New connection. Pojaviće se prozor kao na slici.

Sesion

Popunite polja svojim podacima za logovanje.
Host name

ftpcluster.loopia.se
User name

mojdomen.com (mojdomen.com zamenite korisničkim imenom ftp naloga)
Password

lozinka za FTP (postavlja se u kontrol panelu)

Uključite opciju Use passive mode for transfers

Big

Klikom na dugme Connect ostvarujete FTP konekciju sa vašim domenom, nakon čega možete da postavljate ili editujete sadržaj vaše prezentacije.

U prozoru desno (Remote Site), vidite fajlove koji su na FTP serveru, dok se u prozoru levo nalaze fajlovi sa vašeg računara (Local Site). Sada možete da prebacite fajlove sa lokalnog računara na server, jednostavno ih markirajte i prevucite u proyr desno. Da bi fajlovi bili vidljivi potrebno ih je snimiti u direktorijum public_html.

Was this article helpful?

Related Articles