Postavljanje vašeg SSL sertifikata na Loopiu

Ako već imate sertifikat poput Lets Encrypt , umesto kupovine novog možete da uploadujete taj koji posedujete preko našeg korisničkog panela. Pre toga je potrebno da se domen postavi na novu platformu koja podržava instalaciju SSL sertifikata:

Odaberite da već posedujete SSL sertifikat i kopirajte sertifikat/ključ u tražena polja.

Kliknite na dodavanje sertifikata i time ste završili sa postavljanjem. Proverite da li ste ažurirali sve eksterne linkove da idu preko https-a, a zatim iz našeg Kontrol Panela odaberite da sav saobračaj ide preko https-a.

Kliknite na „Sačuvaj“ i time ste završili aktiviranje SSL sertifikata.

Ako ste sve uradili tačno, saobraćaj će ići preko https-a a ispred vašeg URL-a će se pojaviti zeleni katanac.

Was this article helpful?

Related Articles