Visegodisnja obnova registracije domena

Višegodišnja obnova registracije domena

Iz Loopia kontrol panela možete produžiti svoje domene na period do 10 godina. Potrebno je samo da imate dovoljno stredstava na LoopiaPrePaid-u.

1. Dopunite LoopiaPREPAID dovoljnom količinom sredstava za obnovu domena

Cenu obnove domena proverite u cenovniku domena.

Dopuna LoopiaPREPAID-a:

1. Ulogujte se u [Loopia kontrol panel].

2. U kontrol panelu nađite opciju Prepaid i kliknite na nju

Multi-1

3. U novom prozoru koji se otvori, unesite iznos prepaid-a koji želite da naručite.

Multi-2

Kreiraće se predračun koji treba da uplatite za LoopiaPrePaid.

2. Produžite domene

Kada na LoopiaPrePaid-u imate dovoljno sredstava, možete da izvršite obnovu domena.

1. U Loopia kontrol panelu kliknite na naziv domena koji želite da obnovite.

2. U novom prozoru koji se bude otvorio, kliknite na dugme Obnovi.

Multi-3

Izaberite do koje godine obnavljate domen i kiknite na dugme Sačuvaj i naruči. Sredstva će se skinuti sa PrePaid-a i domen će biti obnovljen. Ukoliko izaberete veći broj godina nego što imate sredstava na raspolaganju, biće potrebno da naručite još PrePaid-a.

Was this article helpful?

Related Articles