Cron

Uz pomoć cron-a možete da podesite periodično otvaranje određenih sajtova (URL) ili da inicirate startovanje nekih programa ili scripti. Rezultat posete (na primer rezultat pokrenute scripte ili sajta) može biti poslat na određeni mail. Ova funkcionalnost je korisna na primer u slučaju potrebe za periodičnim ažuriranjem baze podataka.

Naš cron servis se nalazi u Loopia KontrolPanelu u desnom meniju.

Šta je to cron i koje su koristi od njega?

Sa cron-om kažete našem sistemu da periodično poseti određeni sajt (URL). Na primer, neka ste napisali script koji ažurira bazu podataka sa imenom današnjeg dana. Logično je da se taj script startuje jednom dnevno, svakog dana, kako bi uvek imali tačno ime dana u bazi. Uploadujete taj script na sajt i podesite cron da poseti tu adresu jednom dnevno. To je sve!

Kako da to uradite iz Loopia Kontrol Panela

Napisali smo jedan primer confidence booster script u PHP-u, koji želimo da pokrećemo svakodnevno, kako bi poslali pozitivnu energiju kad otvorimo mail na početku radnog dana.

<?php
echo('Good morning, today it is ' .
   strftime('%A') .
   ". It will be a great day.\n");
?>

Sačuvajmo ga u fajlu goodmorning.php i uploadujemo na FTP (na primer mojdomen.in.rs direktorijumpublic_html/)

Ulogujte se u Loopia KontrolPanel, uđite na Cron i popunite podatke:

Cron1

Kliknite na Kreiraj da bi dodali cron. Ako ste izabrali Svaki dan script će se startovati u 00:00 svakog dana.

Obratite pažnju na sledeće

Ukoliko je za izvršenje script-a potrebno 7min, a uneli ste frekvenciju od 5min, script će biti izvršavan svakih 10min. To je iz razloga što se može pokrenuti samo jedan script u zadatom intervalu.Ukoliko se ne izvrši pre sledećeg pokretanja, naredni se neće izvršiti.

Frekvencija radi na sledeći način: URL se posećuju na početku zadatog intervala.Na primer, zadali ste interval na 10 min u 1:24 PM, URL će se posetiti u 1:30, 1:40, 1:50, 2:00, itd. Za frekvenciju Svaki dan izvršavanje je u ponoć. Za svakog meseca izvršiće se prvog dana u mesecu, itd.

Was this article helpful?

Related Articles