Instalirajte PEAR na Vašem UNIX nalogu

Da bi ste instalirali PEAR na Vašem nalogu potrebno je da prvo preko ftp-a napravite folder u kojem ćete instalirati PEAR. Zatim idite na stranicu http://pear.php.net/go-pear i sačuvajte je u novokreiranom folderu kao fajl (npr. go-pear.php).

Nakon toga, pokrenite stranicu go-pear.php iz Vašeg browsera i sledite uputstva. Kada instalacija završi kopirajte link sa dna stranice.

Kreirajte .htaccess fajl koji ćete postaviti u root folder Vašeg FTP naloga i dodajte sledeće:

php_value include_path ".:[putanja]"

Gde je [putanja] putanja koja se pojavila u zadnjoj fazi PEAR instalacije (absolutna putanja do direktorijuma). Ne zaboravite da stavite „.:“ na početku putanje.

PEAR je sada instaliran na Vašem nalogu.
Možete potvrditi instalaciju postavljanem fajla sledeće sadržine:

<?php
require_once 'System.php';
var_dump(class_exists('System'));
?>

ove informecije su takođe dostupne sa PEAR websajta na adresi: http://pear.php.net/manual/en/installation.shared.php

Was this article helpful?

Related Articles