Kako da kreiram DSN/ODBC konekciju

DSN-konekcija je ODBC-based link do vaše baze podataka. Microsoft ODBC-provider za Access ima brojne probleme i zato ne savetujemo našim korisnicima da ga koriste. Za konekciju sa OLEDB možemo da preporučimo sledeći connection string:

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" &_
Server.MapPath("/") &_
"..baza.mdb;"

Kod ovog connection string-a je potrebno da ASP-script za konekciju sa bazom bude smešten u /mojdomen/public_html/ (zamenite mojdomen sa nazivom vašeg domena) i da baza baza.mdb bude smeštena u /mojdomen/db/.

Ukoliko i dalje želite da imate DSN / ODBC conekciju sa bazom, pošaljite putanju i naziv baze na mail support@loopia.rs. Mi ćemo kreirati link i poslati Vam naziv.

Was this article helpful?

Related Articles