Koju verziju PHP imamo na serverima?

Imamo instaliranu verziju PHP 5.6 i 7.0 na serverima.

Možete koristiti sledeći kod da bi proverili koja je verzija PHP instalirana na serveru.

<?php
    phpinfo();
?>

Pozivom gornje funkcije generiše se strana na kojoj su detaljne informacije o PHP konfiguraciji, putanjama, varijablama itd. Ovo je korisno ako Vam je potrebna tačna putanja do nekog skripta ili fajla.

Was this article helpful?

Related Articles