Kolika je valuta plaćanja

Obično 20 dana.

Posle toga se predračun briše. Dok je predračun aktivan, niko ne može da naruči taj domen kod nas, ali je on slobodan za registraciju kod drugih registara. Imajte u vidu da su sve naše usluge avansne, tako da se aktiviraju tek posle proknjiženja uplate. Tada vam se šalju podaci za logovanje u Kontrol Panel.

Was this article helpful?

Related Articles